Word Lifechanger!

Deze blog is eigenlijk niet specifiek gericht op onderwijs of leidinggeven. Het is meer een oproep aan iedereen die dit leest. Ik denk dat veel mensen ook wel herkennen wat ik hieronder schrijf. Het is een wat persoonlijker verhaal en ook redelijk staccato geschreven.

In mijn leven ben ik verschillende mensen tegengekomen die positieve impact op me hebben gehad. Dit naast mijn ouders en mijn vrouw die waarschijnlijk de meeste impact hebben (gehad), maar logischerwijs niet op alle levensterreinen.

In mijn geval waren dat onder anderen de dominee in mijn puberjaren, een oudere collega met wie ik carpoolde naar mijn eerste baan, twee collega-vrienden uit mijn tweede baan. Zij lieten mij dingen “zien”, gaven levenswijsheid door, vergrootten mijn sociale skills en zelfvertrouwen, adviseerden mij in lastige casussen of omstandigheden. Zij leerden mij te worden die ik in potentie al was. Ik noem ze Lifechangers. Zij hebben mede bepaald wie ik nu ben en waar ik nu sta.

Ik ben blij dat ik ze ben tegengekomen en dat ze een stuk van mijn leven meereisden of meereizen. Mensen komen elkaar niet voor niets tegen toch?

En daarom een oproep….. Maak het verschil in het leven van één of meer mensen. Bekommer je om enkele mensen, voer eens echte gesprekken die ergens over gaan, kijk hoe je iemand verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling, trek iemand uit de goot, help iemand met goede adviezen. Gá ervoor. Ontstijg de sociale middelmatigheid. Dát.

 

 

Startende leider

Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en leider in een organisatie wordt, zul je altijd aan je rol moeten wennen.

In mijn werk maak ik uiteraard steeds mee dat ná mij een nieuwe leidinggevende start. Soms met en soms zonder ervaring.

Een nieuwe leidinggevende kun je heel veel adviezen geven over wat hij of zij allemaal moet gaan doen en zijn. Maar bij de start zijn maar een paar dingen belangrijk.

Allereerst: verdiep je in je mensen. Wie zijn ze, wat beweegt ze, waar zit hun kracht en waar hun uitdaging. Leer ze écht kennen. Het zijn allereerst ménsen en daarna medewerkers. Met al die kennis doe je je voordeel als leider. En als het goed is merken je teamleden dat ook.

En als tweede: Ga gewoon aan het werk. Dingen regelen voor je mensen. Mails beantwoorden, vergaderingen plannen, urgente problemen oplossen. Op deze manier leer je de organisatie snel kennen en ontstaat er een beeld wat er nodig is in de toekomst.

En al die dingen doe je met een opgewekt gezicht. Wees vriendelijk en betrokken. Beetje vrolijkheid op de werkvloer is ook heel erg belangrijk!

Zeker op middenmanagement-niveau ben je voor een behoorlijk deel “oliemannetje”. Ziektevervanging, problemen met een klas of leerling, verlofaanvragen, excursieweken regelen, een collega ondersteunen, etc. etc.

Op termijn zul je niet alleen op de winkel willen passen. Goed op de winkel passen is belangrijk maar de ontwikkelingen buiten “de winkel” staan niet stil en ook veel teamleden vinden het fijn ergens naartoe te werken, een doel te hebben.

Als starter ben je eerst bezig met je plek te vinden, je houding te bepalen en dus: verdiep je in je mensen en ga zaken voor ze regelen. Bij een leider gaan de ontwikkelingen daarna echt wel komen.