Word Lifechanger!

Deze blog is eigenlijk niet specifiek gericht op onderwijs of leidinggeven. Het is meer een oproep aan iedereen die dit leest. Ik denk dat veel mensen ook wel herkennen wat ik hieronder schrijf. Het is een wat persoonlijker verhaal en ook redelijk staccato geschreven.

In mijn leven ben ik verschillende mensen tegengekomen die positieve impact op me hebben gehad. Dit naast mijn ouders en mijn vrouw die waarschijnlijk de meeste impact hebben (gehad), maar logischerwijs niet op alle levensterreinen.

In mijn geval waren dat onder anderen de dominee in mijn puberjaren, een oudere collega met wie ik carpoolde naar mijn eerste baan, twee collega-vrienden uit mijn tweede baan. Zij lieten mij dingen “zien”, gaven levenswijsheid door, vergrootten mijn sociale skills en zelfvertrouwen, adviseerden mij in lastige casussen of omstandigheden. Zij leerden mij te worden die ik in potentie al was. Ik noem ze Lifechangers. Zij hebben mede bepaald wie ik nu ben en waar ik nu sta.

Ik ben blij dat ik ze ben tegengekomen en dat ze een stuk van mijn leven meereisden of meereizen. Mensen komen elkaar niet voor niets tegen toch?

En daarom een oproep….. Maak het verschil in het leven van één of meer mensen. Bekommer je om enkele mensen, voer eens echte gesprekken die ergens over gaan, kijk hoe je iemand verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling, trek iemand uit de goot, help iemand met goede adviezen. Gá ervoor. Ontstijg de sociale middelmatigheid. Dát.