1659 uur

Omdat ik al wat langer meega in het onderwijs heb ik de tijd nog meegemaakt dat er geen NormJaarTaak (NJT) was. De school waar ik werkte had een platte organisatie en een fulltime docent gaf ergens tussen de 29 en 31 lessen van 50 minuten per week. De zomervakantie was nog zeven echte weken lang en de klassen waren ook toen al groot.

Ook toen deden docenten al taken naast hun normale lessen. De roostermaker, conrector of decaan gaven minder lessen maar verder deden de meeste docenten er wat taken naast. Soms omdat ze er goed in waren en het leuk vonden en soms omdat het moest. Dat ging wel aardig, al werd er ook geklaagd dat Petra alles moest doen en dat Gerard overal onderuit kwam. Gerard kon eigenlijk ook niet veel, dus ook wel weer logisch.

De introductie van het NJT-formulier zal rond 1999 geweest zijn. Ik vond het eigenlijk wel een eerlijk systeem. Het wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel je doet. Loon naar werken. De overheid bedacht het bijzonder aantal uren van 1659 dat per jaar gewerkt moest worden. Als je grofweg uitgaat van 13 weken vakantie moet je die 1659 uur in 39 weken maken. Dat betekent ruim 42 klokuur per week. Als je daarbinnen 26 lessen van 50 minuten geeft blijft er wekelijks ongeveer 21 klokuur over voor ander werk.

Die 21 uur wordt voor een behoorlijk deel gevuld met lesvoorbereiding, nakijkwerk en invoeren gegevens. Het restant is voor professionalisering en schoolgerelateerde taken.

Is werken met een NJT beter dan zonder? Het geeft in elk geval meer houvast maar is niet dé oplossing. Het houdt geen rekening met verschillen tussen mensen. De ene docent organiseert een hele goede werkweek in 15 uur terwijl de andere er 30 voor nodig heeft. De ene mentor duikt volledig in al het wel en wee van zijn of haar leerlingen en heeft aan 150 uur per jaar niet genoeg, terwijl de ander in 30 uur de groep managet.

Verder heb je nog de docent Nederlands die grote leesdossiers en examens moet beoordelen en de docent Bewegingsonderwijs die dát niet heeft maar wel fysiek forse klappen krijgt, zodat slechts 7% fit de pensioenleeftijd haalt. Alle docenten krijgen op de meeste scholen een zelfde opslagfactor voor lesgebonden taken. Muziek, Scheikunde, Latijn, kleine en grote klassen, wel of geen adhd-ers erin, het wordt niet verder uitgesplitst. Gelukkig maar ook.

Ik heb ze wel meegemaakt. De docent die nog 3 uur erbij wilde omdat hij zes keer een half uur langer was gebleven voor een leerling die langer over zijn toets mocht doen, wegens dyslexie. Als we dan toch gaan afrekenen, dan graag tot achter de komma. Dat is de keerzijde van alles inzichtelijk en ”eerlijk” willen maken.

Samengevat zou ik zeggen: een vorm van NJT is de minst slechte oplossing om helder te maken wat iemand in de toebedeeld tijd doet. 1659 uur per jaar. Géén 1650, géén 1660. Maar 1659. Dát kan alleen op een ministerie zijn bedacht.