Wat een hitte!

Eén van de meest veronachtzaamde maar belangrijke rollen van een leidinggevende is het zijn van Hitteschild.

Als het goed is ben je integraal verantwoordelijk voor het team waaraan je leiding geeft. Dat alleen al is een statement waar niet iedere organisatie helder en duidelijk in is. Maar het zou wel zo moeten zijn…

Als je integraal verantwoordelijk wil zijn voor je mensen dan is je rol als hitteschild belangrijk. Zeker in een grotere organisatie komt er namelijk heel veel op mensen af.

Onlangs nog werd ik gebeld door iemand uit mijn netwerk die graag een training aan mijn team wilde geven over het omgaan met conflicten met ouders en leerlingen. Hoe communiceer je duidelijk, hoe zorg je voor een goede samenwerking et cetera. Niks mis mee, goed om te doen op zich.

Toch heb ik direct nee gezegd.

Mijn team moet ook (weer) een soort ICT-rijbewijs halen. Belangrijk op zich, want het komt ten goede aan het onderwijs. Toch hebben mijn medemanagers en ik gezegd: Doe het als je het erbij kunt hebben en anders kijken we naar een goede oplossing.

Ook zijn er teamleden die allerlei hele mooie ideeën hebben (die niet passen in de teamvisie) en die in het team willen bespreken. Hoewel je als leider initiatieven zult waarderen moet je ook hier zeggen: We focussen ons op de visie van het team en dit past daar helaas niet in.

Ik kan dit aanvullen met vele voorbeelden van interne en externe aangelegenheden die, als je niet oplet, op je team af blijven komen. Focus en visie ontbreken en de teamleden komen om in de vele dingen die erbij komen.

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het welbevinden en de motivatie van je mensen. Dat betekent soms nee zeggen tegen mensen die hoger in de organisatie iets van je team willen. Jij weet wat jouw mensen kunnen hebben, zij niet.

Dat levert soms wat hitte op. En jij bent het schild.