Puzzelstukjes

 

Waarom puzzelstukjes als logo? Dat heeft alles te maken met deze blog.

Toen ik nog in dienst was van een VO-school mocht ik, in het kader van Passend Onderwijs, een cluster 4- en Reboundvoorziening opzetten. De school had door dat hun wat ongedurige adjunct-directeur een nieuwe uitdaging nodig had.

De beleidsmedewerker had de formele kanten van de voorziening goed geregeld en ik mocht dagelijks leiding gaan geven aan de voorziening en van de grond af gaan nadenken over lessen, vakken, begeleidingsplannen, samenwerking met externen, materialen, huisvesting en last-but-not-least het pedagogisch-didactisch klimaat. Voorwaar geen sinecure.

Gewend als ik was aan “gewone” vmbo, havo en vwo-leerlingen, waren leerlingen met PDD-NOS i.c.m. ADHD, met Asperger, ODD, DCD of een andere gedragsstoornis voor mij vrijwel onbekend. Die leerlingen zaten tot dan toe in het speciaal onderwijs. Eerlijk gezegd vond ik het best lastig om te doorgronden wat al die verschillende leerlingen precies nodig hebben om goed te functioneren en aan te sluiten bij hun mogelijkheden.

Inzetten van ieders kwaliteiten heb ik daar en toen geleerd. De onderwijs-assistent had veel beter door wat de leerlingen nodig hadden dan ik. De docent was soms veel doortastender richting leerlingen dan ik, de secretaresse had veel sneller een goede begeleidingscyclus op papier dan ik. Als ik alléén de voorziening had moeten opzetten was het jammerlijk mislukt.

We deelden wekelijks (en eigenlijk dagelijks) met elkaar waar we tegen aan liepen (Hoe voorkomen we dat een leerling met een mes binnenkomt? Hoe zorgen voor een goede organisatie van de medicatie? Is die boksbal voor opgefokte leerlingen nu effectief of wordt de agressiviteit alleen maar erger? Wie van de kerndocenten is in staat zowel Frans als scheikunde aan een vwo-er te geven? Hoe zorgen we voor een goede verbinding met het reguliere onderwijs?) en maakten met elkaar afwegingen en keuzes. We schreven werkendeweg met elkaar beleid. Iedereen was belangrijk in dit proces. Ieder had en pakte zijn rol. Geweldige, leerzame ervaring! Een ontwikkeling lukt alleen als je ieders kwaliteiten waardeert en benut. Wat je er op deze manier gratis bijkrijgt is dat er een gezamenlijke drive ontstaat om er iets moois van te maken.

Ook de leidinggevende is maar een puzzelstukje in het geheel. Onmisbaar maar wel maar een stukje.